Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Алгоритмізація та програмування
   2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Спеціалізовані мови програмування
   4. Інтегровані пакети прикладних програм
   5. Бази даних та знань
   6. Операційні системи
   7. Комп'ютерне проєктування
   8. Математична статистика
   9. Математичний аналіз
   10. Алгебра та геометрія
   11. Дискретна математика
   12. Методи оптимізації
   13. Чисельні методи
   14. Фізика
   15. Моделювання виробничих та економічних процесів
   16. Тестування програмного забезпечення
   17. Навчальна практика з програмування
   18. Навчальна практика з операційних систем
   19. Виробнича практика
   20. Переддипломна практика
   21. Курсова робота
   22. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Основи ІТ-права
   2. Основи філософських знань
   3. Громадське здоров'я

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Диференціальні рівняння
   2. Теорія ймовірностей
   3. Архітектура комп'ютерів
   4. UI/UX дизайн
   5. Web-технології та web-дизайн
   6. Бізнес-менеджмент та ІТ-маркетинг

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Англійська для життя. [English for life] (Н.Д. Добровольська)  
   2.
 Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   3. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   4. Основи START-UP (О.І. Луган)
   5. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   6. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   7. Мистецтво добра (І.В. Пержун)
   8. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   9. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   10. Психологія (А.В. Кушнір)
   11. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   12. Фінансова грамотність (А.В. Марич)
   13. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Основи кібербезпеки (О.В. Букурос, Х.В. Мельничук)
   2. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   3. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)