Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Основи ІТ-права
   9. Основи філософських знань
   10. Громадське здоров'я
   11. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Алгоритмізація та програмування
   2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Спеціалізовані мови програмування
   4. Інтегровані пакети прикладних програм
   5. Архітектура комп'ютерів
   6. UI/UX дизайн
   7. Web-технології та web-дизайн
   8. Бізнес-менеджмент та ІТ-маркетинг
   9. Бази даних та знань
   10. Операційні системи
   11. Комп'ютерне проєктування
   12. Математична статистика
   13. Математичний аналіз
   14. Алгебра та геометрія
   15. Дискретна математика
   16. Диференціальні рівняння
   17. Теорія ймовірностей
   18. Методи оптимізації
   19. Чисельні методи
   20. Фізика
   21. Моделювання виробничих та економічних процесів
   22. Тестування програмного забезпечення
   23. Курсова робота
   24. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


   1. Навчальна практика з програмування
   2. Навчальна практика з операційних систем
   3. Виробнича практика
   4. Переддипломна практика

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 English for Life [Англійська для життя] (Н.Д. Добровольська)
   2. Popular Life Hacks in English [Популярні лайфхаки англійської мови] (І.В. Марку) 
   3.
 Етика (І.В. Пержун)
   4. Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   5. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   6. Основи START-UP (О.І. Луган)
   7. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   8. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   9. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   10. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   11. Психологія (А.В. Кушнір)
   12. Релігієзнавство (І.В. Пержун)
   13. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   14. Страхові послуги (Ю.В. Семенюк)
   15. Фінансова грамотність (А.М. Томашевська)
   16. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   2. Обчислювальний інтелект (О.Ю. Тащук)
   3. Основи інтернету речей (О.Ю. Тащук)
   4. Основи програмування ігор (Т.О. Гуцул)
   5. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   6. Основи кібербезпеки (Х.В. Мельничук)
   7. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   8. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)
   9. Управління IT-проєктами (Ю.В. Луцюк)


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ІЗ ЗАГАЛЬНООУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ