Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

 History

З метою реалізації ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та відповідно до наказу МОН України № 816 від 28.12.2001 р. у структурі університету створено природничо-економічне відділення з підготовки молодших спеціалістів. 
    Відповідно до наказу МОН України № 413 від 18.07.2002 р. природничо-економічне відділення було реорганізовано у Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
     Першим директором коледжу було призначено Личук Марію Іванівну, кандидата філологічних наук.
   Підготовка фахівців проводилась за сімома спеціальностями: "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Прикладна екологія", "Прикладна математика", "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж".
     У серпні 2004 року директором коледжу призначено кандидата фізико-математичних, доцента кафедри математичного аналізу факультета "Прикладної математики" - Собчука Олександра Васильовича. 
   За рішенням акредитаційної комісії України від 27 червня 2013 р., протокол №105, була ліцензована нова спеціальність 5.03050201 "ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА". А в 2014 році, згідно з рішенням акредитаційної комісії України від 20 червня 2014 р., протокол №105, була ліцензована нова спеціальність 5.03040101 "ПРАВОЗНАВСТВО".
    На сьогоднішній день коледж є структурним підрозділом університету без статусу юридичної особи, що надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) з одночасним наданням повної загальної середньої освіти.
     Враховуючи потреби регіону, у коледжі ЧНУ здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

5.03040101 "ПРАВОЗНАВСТВО",

5.03050201 "ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА",

5.03050401 "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА",

5.03050801 "ФІНАНСИ І КРЕДИТ",

5.03050901 "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК",

5.04030101 "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА",

5.05010201 "ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП"ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ"

     Станом на 1 вересня 2015 року контингент студентів становить 505 осіб, з яких 269 навчаються за державним замовленням. Студенти коледжу беруть активну участь в різноманітних предметних олімпіадах серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, обласних фестивалях-конкурсах самодіяльної творчості.