Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Підприємництво та торгівля

are  

   Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за освітньо-професійною програмою “Підприємництво та торгівля” спеціальності 076 Підприємництво та торгівля сьогодні дуже актуальна та перспективна.

   Фахівець зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

   Посада фахівця спеціальності 076 Підприємництво та торгівля займає вагоме місце в структурі практично усіх підприємств, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускник даної спеціальності здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації, може працювати у сфері консалтингової, страхової, банківської  та рекламної  діяльності. Часто саме від такого фахівця залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

   Фахівець у галузі 07 Управління та адміністрування може виконувати функції економіста, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії, поточні плани а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Підприємництво;
• Економіка підприємства;
• Комерційна діяльність;
• Економічний аналіз;
• Менеджмент;
• Маркетинг;
• Фінанси;
• Бухгалтерський облік;
• Фінансовий та податковий облік;
• Статистика;
• Інформаційні системи і технології на підприємстві;
• Економічна теорія.

 Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Завідувач секції;
• Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
• Завідувач відділу (самостійного);
• Агент комерційний;
• Агент торговельний;
• Комівояжер;
• Товарознавець;
• Організатор з постачання;
• Організатор із збуту;
• Експедитор транспортний;
• Фахівець;
• Інші технічні фахівці в галузі управління.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Державні органи планування і місцевого самоврядування;
• Державне казначейство;
• Банківські установи;
• Митна служба;
• Податкова інспекція;
• Органи з планування та координації кадрової політики;
• Торгівельно-посередницькі фірми;
• Страхові компанії;
• Консалтингові компанії;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.