facebook

kyrsu

Контакти

58002, м. Чернівці,

вул. Банкова, 1,

корпус 20, аудиторія 17.

Тел/факс: (0372) 55-38-26

college@chnu.edu.ua


baner-sotnya

Партнери


monu


CHNU baner


RadaVNZ


oblosvita


pedrpesacom banner


  

BanerProfspilka

     


BanerNEWformatu

   


NEUVOO


Погода

Наше місто

Статистика

Орієнтовна тематика курсовихробітз дисципліни Теорія держави і права

 1. 1. Конституційні засади формування правової держави в Україні.
 2. 2. Принцип „верховенства права”, його зміст і значення для формування правової держави.
 3. 3. Сучасна демократична держава: поняття, сутність, види.
 4. 4. Поняття і види функцій держави. Функції української держави в сучасних умовах.
 5. 5. Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення форми Української держави.
 6. 6. Форма державного устрою сучасної держави: поняття та шляхи реформування.
 7. 7. Поняття та види органів держави. Державні органи в сучасній Україні.
 8. 8. Державний службовець: поняття, види. Проблеми правового статусу державного службовця в Україні.
 9. 9. Політична система суспільства: поняття, елементи, різновиди.
 10. 10. Походження держави, її розвиток та історичні типи
 11. 11. Конституційні засади організації та функціонування аппарату української держави.
 12. 12. Правовий статус особи: поняття, склад, види.
 13. 13. Поняття, ознаки та значимість державного суверенітету.
 14. 14. Розвиток і перспективи кодифікації законодавства в Україні.
 15. 15. Розуміння права в історії державно-правової думки.
 16. 16. Поняття і суть природного права.
 17. 17. Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні: поняття, властивості, види.
 18. 18. Основні сучасні концепції держави.
 19. 19. Підзаконні нормативні акти України: поняття, види, значення.
 20. 20. Правова система суспільства: поняття, ознаки, елементи.
 21. 21. Методологія пізнання державно-правових явищ.
 22. 22. Ідеологічне підґрунтя епохи Нового часу.
 23. 23. Система права: поняття, основніриси, елементи.
 24. 24. Правовий (судовий) прецедент: поняття, ознаки.
 25. 25. Тлумаченн яправових норм: поняття, способи, види.
 26. 26. Правові відносини: поняття, ознаки, елементи, види.
 27. 27. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види.
 28. 28. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, стадії, функції, види.
 29. 29. Механізм правового регулювання: поняття, елементи.
 30. 30. Основні сучасні концепції права.
 31. 31. Природно-правова концепція праворозуміння та проблеми сучасності.
 32. 32. Систематизація законодавства: поняття, способи, види.
 33. 33. Правова культура працівника правоохоронного органу.
 34. 34. Права людини: поняття, види та юридичні гарантії їх забезпечення
 35. 35. Монархія: поняття, ознаки, види.
 36. 36. Республіка як форма правління в сучасномусвіті.
 37. 37. Унітарна держава: поняття, ознаки, види.
 38. 38. Федеративна держава: поняття, ознаки, види.
 39. 39. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права.
 40. 40. Шляхи подолання правопорушень в Україні.
 41. 41. Правова свідомість юриста.
 42. 42. Джерела права в країнах романо-германської правової сім’ї.
 43. 43. Правові сім’ї сучасного світу.
 44. 44. Форми безпосереднього народовладдя та їхвплив на соціально-політичні процеси сучасного світу.
 45. 45. Умови виникнення держави і права в Європі.
 46. 46. Загальна характеристика і функції органів законодавчої, виконавчої і судовоївлади.
 47. 47. Лібералізм та неолібералізм як ідеологічне підґрунтя правової, соціальної держави.
 48. 48. Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості.
 49. 49. Забезпечення дії принципу верховенства права шляхом створення досконалої системи права.
 50. 50. Міжнародні та національні правові акти захисту прав дитини.
 51. 51. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика.
 52. 52. Напрямки  вдосконалення реалізації принципу законності в Україні.
 53. 53. Конституція України як основний закон держави.
 54. 54. Правова культура – елемент формування особистості державного службовця.
 55. 55. Демократизація державно-правових інститутів як фактор розвитку громадянського суспільства.
 56. 56. Правова свідомість, правова культура – основа реалізації норм права.
 57. 57. Заходи та засоби формування правової культури в Україні.
 58. 58. Гендерна політика та форми її юридичного захисту в Україні.
 59. 59. Розвиток теорії формування громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці ХІХ – початку ХХ ст.
 60. 60. Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави.
 61. 61. Реформування інститутів публічної влади: загальнотеоретичні аспекти.
 62. 62. Міжнародна правоохоронна діяльність.
 63. 63. Соціально-правова держава: світовий досвід та реалії України.
 64. 64. Еволюція державного режиму в Україні: загальнотеоретичні аспекти.
 65. 65. Держава, право, особа.
 66. 66. Типологія держави.
 67. 67. Політико-правове підґрунтя становлення та розвитку соціальної держави.
 68. 68. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держави: порівняльно-правова характеристика.
 69. 69. Взаємозв`язок політичної системи суспільства та правової системи держави.
 70. 70. Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демократії.
 71. 71. Порівняльна загальнотеоретична характеристика теорій «відродженого природного права».
 72. 72. Формальна визначеність норм права як одна із головних ознак юридичного права.
 73. 73. Принцип «верховенства права» та принцип «законності»: порівняльно-правова характеристика.
 74. 74. Установчі норми в системі юридичного права: поняття та значення в процесі правового регулювання.
 75. 75. Норма права як первинний елемент системи права.
 76. 76. Особливості становлення державно-правової думки в Україні.
 
free pokerfree poker