facebook

kyrsu

Контакти

58002, м. Чернівці,

вул. Банкова, 1,

корпус 20, аудиторія 17.

Тел/факс: (0372) 55-38-26

college@chnu.edu.ua


baner-sotnya

Партнери


monu


CHNU baner


RadaVNZ


oblosvita


pedrpesacom banner


  

BanerProfspilka

     


BanerNEWformatu

   


NEUVOO


Погода

Наше місто

Статистика

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни "Цивільний процес"

 1. 1. Правова природа цивільного судочинства
 2. 2. Поняття, значення і система принципів цивільного процесуального права
 3. 3. Диспозитивність – основоположний принцип цивільного процесуального права
 4. 4. Принцип законності в цивільному процесі
 5. 5. Характеристика проваджень в цивільному судочинстві
 6. 6. Сутність цивільних процесуальних правовідносин
 7. 7. Сторони як суб’єкти позовного провадження
 8. 8. Процесуальна співучасть
 9. 9. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин
 10. 10. Правовий статус інших учасників цивільного процесу
 11. 11. Поняття, значення і види процесуальних строків
 12. 12. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді
 13. 13. Заходи процесуального примусу
 14. 14. Позовне провадження та його правова природа
 15. 15. Види позовів, критерії їх класифікації та значення для практики
 16. 16. Особливості способів захисту відповідача від заявленого позову
 17. 17. Поняття і особливості доказування
 18. 18. Предмет доказування як правова категорія
 19. 19. Показання свідків як засіб доказування
 20. 20. Судові виклики і повідомлення в цивільному процесі
 21. 21. Поняття і види рішень суду
 22. 22. Заочне рішення в цивільному судочинстві
 23. 23. Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу
 24. 24. Фіксування цивільного процесу
 25. 25. Правова природа наказного провадження
 26. 26. Особливості  процесуального порядку обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною та відновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 27. 27. Особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами
 28. 28. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу
 29. 29. Особливості розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
 30. 30. Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб
 31. 31. Правонаступництво у цивільному процесі:  матеріальний та процесуальний аспект
 32. 32. Особливості предмету цивільного процесуального права
 33. 33. Порівняльно-правовий (компаративіський ) аналіз цивільного процесу з іншими видами юридичних процесів
 34. 34. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України
 35. 35. Аналогія права і аналогія закону в цивільному судочинстві
 36. 36. Класифікація принципів цивільного процесу
 37. 37. Принцип гласності та відкритості судового розгляду цивільних справ
 38. 38. Поняття, значення і види підсудності цивільних справ
 39. 39. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин
 40. 40. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин
 41. 41. Особливості участі третіх осіб у цивільному процесі
 42. 42. Участь у цивільному процесі органів та осіб, які захищають права, свободи та інтереси інших осіб: питання теорії і практики
 43. 43. Представництво в цивільному процесі
 44. 44. Судові витрати в цивільному судочинстві
 45. 45. Юридична відповідальність в цивільному процесі
 46. 46. Мирова угода в цивільному процесі
 47. 47. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи у суді
 48. 48. Забезпечення позову
 49. 49. Судові докази: поняття і види
 50. 50. Процес доказування та його стадії         
 51. 51. Правова характеристика підстав звільнення від доказування
 52. 52. Висновок експерта як засіб доказування
 53. 53. Особливості судового розгляду цивільних справ
 54. 54. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ
 55. 55. Правова природа судових рішень
 56. 56. Особливості розгляду справ у порядку окремого провадження
 57. 57. Судовий наказ як особлива форма судового рішення 
 58. 58. Особливості процесуального порядку видачі судового наказу
 59. 59. Сутність і значення стадії апеляційного перегляду судових рішень
 60. 60. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
 61. 61. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків
 62. 62. Встановлення фактів, що мають юридичне значення у порядку окремого провадження
 63. 63. Процесуальний порядок надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку
 64. 64. Особливості правової природи норм цивільного процесуального права
 
free pokerfree poker