facebook

kyrsu

Контакти

58002, м. Чернівці,

вул. Банкова, 1,

корпус 20, аудиторія 17.

Тел/факс: (0372) 55-38-26

college@chnu.edu.ua


baner-sotnya

Партнери


monu


CHNU baner


RadaVNZ


oblosvita


pedrpesacom banner


  

BanerProfspilka

     


BanerNEWformatu

   


NEUVOO


Погода

Наше місто

Статистика

Фінанси, банківська справа та страхування

Fin

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Саме такими фахівцями є випускники спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування”.

У сфері фінансів  –  це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.  Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах. У сфері банківської справи володіють практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій з надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою.

У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють облік, аналіз показників діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності, розробляють довгострокові і короткострокові фінансові плани, формують фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконують операції з перестрахування, контролюють достатність страхових тарифів та розробляють пропозиції щодо їх зміни.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Фінанси;

Фінансовий ринок;

Фінансовий облік в банках;

Фінансове право;

Грошово-кредитна система;
• Бюджетна система;

Банківські операції;

• Податкова система;

• Страхування;

• Страхові послуги;

Соціальне страхування;

Економічна теорія;

Економіко-статистичний аналіз;

• Інформаційні системи і технології у галузі;

Основи підприємницької діяльності;

Бухгалтерський облік.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець

освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":

Економіст з фінансової роботи;

Економіст з валютних операцій;

Економіст з грошового обігу;

Фахівець в фіскальних органах;

Брокер (посередник) з цінних паперів;
Дилер (продавець) цінних паперів;
Маклер біржовий;
Агент страховий;
Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
Інспектор кредитний;
Інспектор обмінного пункту;
Бухгалтер;
Касир-експерт;
Інспектор-ревізор;
Інспектор;
Ревізор;
Молодший державний інспектор;
Інспектор з інвентаризації;
Інспектор митний;
Інспектор з контролю за цінами;
Інспектор цін.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

• Фінансові відділи органів управління;
• Державні органи планування і місцевого самоврядування;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Митна служба;
• Податкова інспекція;
• Консалтингові компанії;
• Органи з планування та координації кадрової політики;
• Торгівельно-посередницькі фірми;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.


Назад

 
free pokerfree poker