Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

are  

   Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” сьогодні дуже актуальна та перспективна.

   Фахівець зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

   Посада фахівця спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” займає вагоме місце в структурі практично усіх підприємств, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускник даної спеціальності здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації, може працювати у сфері консалтингової, страхової, банківської  та рекламної  діяльності. Часто саме від такого фахівця залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

   Фахівець у галузі “Управління та адміністрування” може виконувати функції економіста, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії, поточні плани, проводити біржові операції, он-лайн аукціони, а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Економіка підприємства;
• Фінанси підприємств;
• Фінансовий облік;
• Економічна безпека;
• Офісні системи і електронний документообіг;
• Інтернет-технології в інформаційній діяльності;
• Електронна комерція;
• Інформаційна діяльність підприємства;
• Управління інформаційними ресурсами;
• Захист інформації на підприємстві;
• Інформаційний бізнес;
• Інформаційні системи і технології на підприємствах;
• Податкова система;
• Економічний аналіз;
• Бюджетна система;
• Економічне обґрунтування управлінських рішень;
• Економіка і нормування праці;
• Казначейська справа;
• Страхові послуги;
• Контроль і ревізія;
• Бухгалтерський облік;
• Менеджмент;
• Основи маркетингу;
• Статистика підприємств;
• Банківські операції.

 Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Економіст;
• Фахівець з економічних питань та інвестиційної діяльності;
• Фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва;
• Спеціаліст у сфері праці та зайнятості;
• Технік з нормування праці;
• Технік з планування;
• Технік з праці;
• Хронометражист;
• Організатор з постачання;
• Організатор із збуту;
• Фахівець з найму робочої сили;
• Брокер (посередник) з цінних паперів;
• Дилер (продавець) цінних паперів;
• Комерсант;
• Менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
• Менеджер  у сфері послуг (менеджер ресторану, готелю, кафе, бару,...);
• Аукціоністами (ліцитатор);
• Торгівельний брокер (маклер, ріелтор з нерухомості);
• Помічник керівника малого підприємства.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Державні органи планування і місцевого самоврядування;
• Державне казначейство;
• Банківські установи;
• Митна служба;
• Податкова інспекція;
• Органи з планування та координації кадрової політики;
• Торгівельно-посередницькі фірми;
• Страхові компанії;
• Консалтингові компанії;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.