Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Фінанси, банківська справа та страхування

Fin

   Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Саме такими фахівцями є випускники спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування”.

   У сфері фінансів  –  це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.  Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

   У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах. У сфері банківської справи володіють практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій з надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою.

   У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють облік, аналіз показників діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності, розробляють довгострокові і короткострокові фінансові плани, формують фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконують операції з перестрахування, контролюють достатність страхових тарифів та розробляють пропозиції щодо їх зміни.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Фінанси;
• Фінансовий ринок;
• Фінансовий облік в банках;
• Фінансове право;
• Гроші та кредит;
• Бюджетна система;
• Банківські операції;
• Податкова система;
• Страхування;
• Страхові послуги;
• Соціальне страхування;
• Економічна теорія;
• Економіко-статистичний аналіз;
• Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;
• Основи підприємницької діяльності;
• Бухгалтерський облік.
 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Економіст з фінансової роботи;
• Економіст з валютних операцій;
• Економіст з грошового обігу;
• Фахівець в фіскальних органах;
• Брокер (посередник) з цінних паперів;
• Дилер (продавець) цінних паперів;
• Маклер біржовий;
• Агент страховий;
• Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
• Інспектор кредитний;
• Інспектор обмінного пункту;
• Бухгалтер;
• Касир-експерт;
• Інспектор-ревізор;
• Інспектор;
• Ревізор;
• Молодший державний інспектор;
• Інспектор з інвентаризації;
• Інспектор митний;
• Інспектор з контролю за цінами;
• Інспектор цін.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

• Фінансові відділи органів управління;
• Державні органи планування і місцевого самоврядування;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Митна служба;
• Податкова інспекція;
• Консалтингові компанії;
• Органи з планування та координації кадрової політики;
• Торгівельно-посередницькі фірми;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.