Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2. Положення про ВСП "Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича"
3. Колективний договір ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2017-2020 рік
4. Стратегічний план розвитку ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2019-2026 роки
5. Концепція розвитку ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2012-2022 роки
6. Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу в ЧНУ імені Юрія Федьковича
7. Положення "Про призначення декана факультету, директора інституту, директора Коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича"
8. Положення про дирекцію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
9. Положення про відділення ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
10. Положення про навчально-методичну лабораторію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
11. Положення про ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
12. Положення про організацію роботи ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ до вступу до ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
13. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
2. Положення про порядок реалізації студентами ВСП "Фаховий коледж ЧНУ" права на вибір дисциплін
3. Положення про екзаменаційну комісію у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
4. Положення про апеляційні комісії у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
5. Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
6. Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ імені Юрія Федьковича
7. Положення про моніторинг якості вищої освіти в ЧНУ імені Юрія Федьковича
8. Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ імені Юрія Федьковича
9. Положення про виявлення та запобігання плагіату у ЧНУ імені Юрія Федьковича
10. Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

1. Правила внутрішнього розпорядку ЧНУ імені Юрія Федьковича
2. Положення про куратора ВСП "Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича"