Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода


УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2. Положення про ВСП "Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича"
3. Колективний договір ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2017-2020 рік
4. Стратегічний план розвитку ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2019-2026 роки
5. Концепція розвитку ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2012-2022 роки
6. Положення "Про призначення декана факультету, директора інституту, директора Коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича"


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ імені Юрія Федьковича
2. Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів ЧНУ імені Юрія Федьковича
3. Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ імені Юрія Федьковича
4. Положення про моніторинг якості вищої освіти в ЧНУ імені Юрія Федьковича
5. Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ імені Юрія Федьковича
6. Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів ЧНУ імені Юрія Федьковича
7. Положення про виявлення та запобігання плагіату у ЧНУ імені Юрія Федьковича
8. Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

1. Правила внутрішнього розпорядку ЧНУ імені Юрія Федьковича