Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Методичні рекомендації з навчально-методчиного забезпечення дисциплін - рекомендації МОН
2. Методичні рекомендації до складання інд. навч. плану здобувача ФПО - рекомендації МОН (ІМЗО) 
3. Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін - рекомендації ЧНУ
4. Зразок силабусу (структура) - рекомендації ЧНУ
5. Титульна сторінка силабусу навчальної дисципліни (зразок для фахового коледжу)
6. Титульна сторінка загальноосвітнього предмета (зразок для фахового коледжу)
7. Титульна сторінка програми практики (зразок для фахового коледжу)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

1. Навчальні програми ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
2. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)
3. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
(ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМИ)


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 07 "Управління та адміністрування")

       ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
       ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 08 "Право")

081 ПРАВО