Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін
2. Зразок силабусу (структура)
3. Титульна сторінка силабусу навчальної дисципліни (коледж)


НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(орієнтовні навчальні програми)

Навчальні програми ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 07 "Управління та адміністрування")

       ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
       ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 08 "Право")

081 ПРАВО