Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Методичні рекомендації з навчально-методчиного забезпечення дисциплін - рекомендації МОН
2. Методичні рекомендації до складання інд. навч. плану здобувача ФПО - рекомендації МОН (ІМЗО) 
3. Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін - рекомендації ЧНУ
4. Зразок силабусу (структура) - рекомендації ЧНУ
5. Титульна сторінка силабусу навчальної дисципліни (зразок для коледжу)
6. Титульна сторінка загальноосвітнього предмета (зразок для коледжу)
7. Титульна сторінка програми практики (зразок для коледжу)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

1. Навчальні програми ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
2. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)
3. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
(ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМИ)


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 07 "Управління та адміністрування")

       ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
       ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 08 "Право")

081 ПРАВО