Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Методичні рекомендації з навчально-методичного забезпечення дисциплін - рекомендації МОН
2. Методичні рекомендації до складання інд. навч. плану здобувача ФПО - рекомендації МОН (НМЦ) 
3. Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін - рекомендації ЧНУ
4. Зразок силабусу (структура) - рекомендації ЧНУ
5. Титульна сторінка РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навч. дисципліни (ЗРАЗОК)
6. Титульна сторінка РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навч. дисципліни (ЗРАЗОК) - вибіркова
7. Титульна сторінка ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ (ЗРАЗОК)
8. Титульна сторінка КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ навч. дисципліни (ЗРАЗОК)
9. Титульна сторінка ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ навч. дисципліни (ЗРАЗОК)
10. Титульна сторінка РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навч. предмета (ЗРАЗОК-базовий)
11. Титульна сторінка РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навч. предмета (ЗРАЗОК-профільний)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1. Типова освітня програма ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
2. Навчальні програми ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
3. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)
4. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)
5. Наказ МОН України №698 від 03.08.2022 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
(ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМИ)


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 07 Управління та адміністрування)

       ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
       ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 08 Право)

081 ПРАВО