Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Методичні рекомендації з навчально-методичного забезпечення дисциплін - рекомендації МОН
2. Методичні рекомендації до складання інд. навч. плану здобувача ФПО - рекомендації МОН (ІМЗО) 
3. Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін - рекомендації ЧНУ
4. Зразок силабусу (структура) - рекомендації ЧНУ
5. Зразок силабусу (структура) КОЛЕДЖ
6. Титульна сторінка РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПОГРАМИ дисципліни (зразок)
7. Титульна сторінка ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ (зразок)
8. Титульна сторінка СИЛАБУСУ навчальної дисципліни (зразок)
9. Титульна сторінка КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ навчальної дисципліни (зразок)
10. Титульна сторінка ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ із навчальної дисципліни (зразок)
11. Титульна сторінка РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ (3 в 1) загальноосвітнього предмета (зразок)
12. Титульна сторінка РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ загальноосвітнього предмета (зразок)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

1. Навчальні програми ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
2. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)
3. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 р. (Про надання грифу МОН навчальним програмам)


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
(ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМИ)


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 07 "Управління та адміністрування")

       ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
       ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(Галузь знань 08 "Право")

081 ПРАВО