Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни "Фінанси підприємства"

1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його стабілізації

2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його оздоровлення

3. Забезпечення фінансової стійкості  підприємства (на прикладі підприємства)

4. Організація розрахунків підприємств з суб'єктами виробничих відносин (на прикладі підприємства)

5. Джерела формування та ефективність використання фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства)

6. Напрями та ефективність інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі підприємства)

7. Організація розрахунків з використанням векселя (на прикладі підприємства)

8. Джерела відтворення фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства)

9. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств (на прикладі підприємства)

10. Джерела формування та використання прибутку підприємств (на прикладі підприємства)

11. Фінансове планування підприємств та напрями його вдосконалення (на прикладі підприємства)

12. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі підприємства)

13. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва (на прикладі регіону, підприємства)

14. Оцінка ефективності капітальних інвестицій

15. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання (на прикладі підприємства)

16. Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємства (на прикладі підприємства)

17. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий
стан підприємства (на прикладі підприємства)

18. Бюджетування як метод управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємства)

19. Фінансові аспекти формування основного капіталу підприємства (на прикладі підприємства, регіону)

20. Джерела формування основного капіталу промислових підприємств (на прикладі підприємства)

21. Фінансування відтворення основного капіталу підприємств та шляхи його поліпшення(на прикладі підприємства)

22. Зовнішні канали фінансування формування основного капіталу підприємств та перспективи їх застосування (на прикладі підприємства)

23. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів товаровиробників

24. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі підприємства)

25. Роль фінансового планування в системі управління підприємством (на прикладі підприємства)

26. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі підприємства)

27. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі підприємства)

28. Фінансове оздоровлення підприємства в період банкрутства (на прикладі підприємства)

29. Непрямі податки та їхній вплив на економіку (на прикладі регіону)

30. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів бюджету (на прикладі Податкової Адміністрації)

31. Стан акцизного оподаткування та перспективи його розвитку в Україні (на прикладі підприємства)

32. Роль майнових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів (на прикладі районного чи міського фінансового управління )

33. Майнове оподаткування в Україні та перспективи його розвитку (на прикладі підприємства, регіону)

34. Земельне оподаткування в Україні та перспективи його розвитку (на прикладі підприємства, регіону)

35. Роль прибуткових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів (на прикладі районного, міського фін.управління )

36. Прибуткове оподаткування підприємств та перспективи його розвитку (на прикладі підприємства)

37. Оподаткування прибутку підприємств та шляхи його вдосконалення (на прикладі підприємства)

38. Оподаткування малого бізнесу в Україні: стан та перспективи розвитку (на прикладі суб'єктів малого бізнесу)

39. Податкове регулювання доходів суб'єктів малого підприємництва та перспективи його розвитку (на прикладі суб'єктів малого бізнесу)

40. Роль малого підприємництва у формуванні доходів місцевих бюджетів (на прикладі районного чи міського фінансового управління)

41. Спрощена система оподаткування та перспективи її розвитку в Україні (на прикладі суб'єкта малого підприємництва)

42. Роль податків у формуванні фінансів місцевих податків (на прикладі районного, міського фінансового управління)

43. Податкове регулювання доходів фізичних осіб та шляхи його вдосконалення (на прикладі регіону, суб'єктів підприємницької діяльності)

44. Ресурсні платежі в системі фінансового регулювання раціонального природокористування (на прикладі регіону, суб'єкта підприємницької діяльності)

45. Ресурсні платежі та їх роль у формуванні доходів бюджету (Податкової Адміністрації)

46. Роль податків у розвитку підприємництва в Україні (на прикладі регіону)

47. Оподаткування банківської діяльності (на прикладі банківської установи)

48. Оподаткування діяльності страхових компаній (на прикладі страхової компанії)

49. Механізм кредитування малого бізнесу та напрями його вдосконалення (на прикладі підприємства)

50. Лізинговий кредит та перспективи його розвитку

51. Факторинг як альтернативна форма кредитування підприємств (на прикладі факторингової компанії , комерційного банку)

52. Кредитування фізичних осіб та перспективи його удосконалення

53. Напрями розвитку партнерських форм кредитування в сучасних умовах

54. Нові форми комерційного кредитування та перспективи їх розвитку

55. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

56. Організація короткотермінового кредитування підприємств

57. Розвиток довгострокового банківського кредитування підприємств

58. Шляхи вдосконалення лізингових операцій

59. Банківське кредитування підприємств та шляхи його вдосконалення

60. Організація та перспективи розвитку іпотечного кредитування в України

61. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі установи банку)

62. Банківське кредитування підприємств

63. Формування ресурсів комерційних банків (на прикладі установи банку)

64. Кредитування населення на споживчі потреби (на прикладі установи банку)

65. Розвиток довгострокового банківського кредитування підприємств

66. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання

67. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів товаровиробників

68. Ресурси комерційного банку: формування та управління

69. Банки у зовнішньоекономічних відносинах України

70. Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками та шляхи їх удосконалення

71. Банківське кредитування інвестиційних процесів

72. Фінансова стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення

73. Становлення та перспективи розвитку ринку міжбанківських кредитів в Україні

74. Управління ризиками в банківській діяльності

75. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку

76. Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування

77. Ефективність кредитної діяльності банку

78. Удосконалення депозитної політики банку

79. Стан та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування

80. Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування

81. Напрями вдосконалення формування ресурсів комерційних банків

82. Організація споживчого кредитування (на прикладі банківської установи)

83. Міжбюджетні відносини та напрямки їх вдосконалення (на прикладі фінансового управління)

84. Механізм формування та використання коштів місцевого бюджету (на прикладі фінансового управління)

85. Проблеми здійснення та перспективи удосконалення фінансового контролю( на прикладі Фінансової інспекції)

86. Казначейське виконання бюджету (на прикладі казначейства).

87. Формування та використання бюджету управління пенсійного фонду України

88. Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку

89. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду (на прикладі управління)

90. Фінансові засади загальнообов'язкового державного соціального страхування (на прикладі управління)

91. Розвиток системи пенсійного страхування та напрямки удосконалення її фінансування (на прикладі управління)

92. Фінансовий стан Пенсійного фонду та шляхи його поліпшення (на прикладі управління)

93. Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика (на прикладі управління)

94. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування

95. Фінансові та організаційні засади добровільного медичного страхування (на прикладі страхової організації)

96. Фінансовий аналіз та контроль у Пенсійному фонді (на прикладі управління)

97. Проблеми фінансування закладів соціального забезпечення в Україні (на прикладі управління)

98. Проблеми фінансування видатків на соціальну сферу в Україні (на прикладі управління)

99. Медичне страхування та перспективи його запровадження в Україні

100. Фінансовий механізм пенсійного страхування (на прикладі управління)

101. Фінансовий механізм соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (на прикладі управління)

102. Фінансовий механізм страхування від нещасних випадків на виробництві (на прикладі управління)

103. Фінансовий механізм соціального страхування на випадок безробіття (на прикладі управління)

104. Фінансові аспекти пенсійного страхування (на прикладі установи)

105. Організація соціального страхування (на прикладі підприємства)

106. Система прийомів оцінки доходності та ліквідності цінних паперів (на прикладі інвестиційної компанії)

107. Становлення та розвиток депозитарної діяльності в Україні та шляхи її удосконалення (на прикладі комерційного банку, депозитарію)

108. Емісійна діяльність комерційних банків (на прикладі банківської установи)

109. Інвестиційна діяльність комерційних банків та шляхи її удосконалення (на прикладі банківської установи)

110. Діяльність інвестиційних фондів та напрямки її удосконалення в Україні (на прикладі інвестиційного фонду)

111. Джерела формування доходів державного бюджету в Україні

112. Управління портфелем цінних паперів (на прикладі компанії з управління активами)

113. Дивідендна політика та напрями її поліпшення (на прикладі акціонерного товариства)

114. Видатки державного бюджету та їх еволюція в ринкових умовах.

115. Формування та використання доходів страхової компанії (на прикладі страхової компанії)

116. Організація майнового страхування та перспективи його розвитку (на прикладі страхової компанії)

117. Страхування майна фізичних осіб і перспективи його розвитку (на прикладі страхової компанії)

118. Страхування життя та перспективи його розвитку (на прикладі страхової компанії)