Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємства"

     

1. Малі підприємства та шляхи підвищення ефективності їх діяльності

2. Методи управління діяльністю підприємств в сучасних умовах

3. Виробниче підприємство як суб’єкт господарювання

4. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства

5. Виробничий процес і його організація

6. Удосконалення методів організації виробництва на підприємстві

7. Ціноутворення в сучасних умовах

8. Формування стратегії розвитку підприємства

9. Обґрунтування бізнес-плану підприємства

10. Трудові ресурси підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання

11. Кадрова політика і система управління персоналом на підприємстві

12. Трудомісткість праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зниження

13. Розрахунок чисельності працюючих та методи оптимізації

14. Організація і нормування праці на підприємстві: складання балансу робочого часу середньо-спискового працівника

15. Продуктивність праці на підприємстві і фактори її підвищення

16. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення

17. Сучасна політика оплати праці на підприємстві

18. Мотивація трудової діяльності працівника

19. Організація преміювання персоналу, доплати і надбавки до заробітної плати

20. Формування капіталу підприємства і ефективність його використання

21. Виробнича структура основних виробничих фондів, чинники, що впливають на неї

22. Основні виробничі фонди підприємства: оцінка, класифікація і структура

23. Характеристика використання основних виробничих фондів підприємств і розробка заходів щодо підвищення їх ефективності

24. Характеристика основних показників використання виробничих фондів і розробка заходів щодо підвищення їх ефективності

25. Характеристика показників руху основних виробничих фондів та розробка заходів щодо покращення їх використання

26. Механізм відтворення основних виробничих фондів у ринкових умовах та його вдосконалення на підприємствах України

27. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів підприємства

28. Види і показники зношення основних виробничих фондів

29. Методи нарахування амортизації та відтворення основних виробничих фондів

30. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

31. Характеристика використання виробничих потужностей підприємств і розробка заходів щодо покращення їх використання

32. Виробнича програма підприємства та чинники, що на неї впливають

33. Обґрунтування виробничої програми ресурсами та виробничими потужностями

34. Характеристика використання оборотних засобів підприємства і розробка заходів щодо підвищення їх ефективності

35. Кругообіг оборотних фондів і обґрунтування їх раціонального співвідношення з основними виробничими фондами

36. Структура нормування та використання оборотних фондів

37. Оборотні кошти підприємства: поняття, структура, джерела їх формування

38. Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення

39. Нормування оборотних коштів на підприємстві та методи його покращення

40. Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємств

41. Шляхи ефективного використання ресурсів і зниження собівартості продукції підприємства

42. Управління витратами на підприємстві

43. Формування операційних витрат на підприємстві та шляхи їх зниження.

44. Прогнозування собівартості нових товарів і послуг підприємства

45. Удосконалення калькуляції собівартості продукції на підприємствах в сучасних умовах

46. Оцінка і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції підприємства

47. Управління якістю продукції на підприємстві

48. Організаційно-економічні аспекти якості продукції підприємства.

49. Формування,розподіл і використання прибутку підприємства

50. Обґрунтування основних напрямків підвищення прибутковості підприємства

51. Бізнес-планування та його роль у системі передбачення розвитку виробництва

52. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства

53. Рентабельність діяльності підприємства, її різновиди та методи обчислення

54. Діагностика економічного стану підприємства та прогнозування його розвитку.

55. Розробка та реалізація проекту реструктуризації підприємства

56. Санація суб’єктів господарювання

57. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання