Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Статистика

Hotlog

Untitled-1

Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є структурним підрозділом університету без статутсу юридичної особи і надає освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з одночасним наданням повної загальної середньої освіти. Наш навчальний заклад має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Юридичною датою створення Коледжу є 2001 рік, проте за такий короткий період існування він посів одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Підтвердженням цього є успішні виступи наших студентів на всіх етапах Всеукраїнських олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Слід відмітити й абсолютну перемогу наших студентів у 2010 та 2012 роках в олімпіаді з математики, що дало можливість нашому коледжу приймати у своїх стінах учасників  ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Звичайно, такі вагомі успіхи досягнуті завдяки високопрофесійному науково-педагогічному колективові, загальна кількість яких у коледжі становить 99 викладачів, серед яких: 2 доктори наук (1 професор), 23 кандидати наук (13 доцентів), 22 викладачі вищої категорії, 6 викладачів-методистів.

Говорячи про освіту загалом, хочеться згадати слова американського письменника і викладача Роберта Тору Кіосакі:
 

 Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має  ніякої цінності. Кожен із нас приходить  у життя  з природженою здатністю жити щасливо й  успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам реалізувати  її якомога ефективніше.                                                                                                                                      

Саме тому у процесі навчання ми враховуємо сучасні вимоги до освіти та намагаємося максимально адаптувати теоретичний і практичний матеріал до реалій життя, тісно пов'язати його з майбутньою професійною діяльністю студентів.

Із врахуванням потреб регіону  у коледжі ЧНУ здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями: 081 "Право" (5.03040101 "Правознавство"), 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (5.03050201 "Інформаційна діяльність підприємства", 5.03050401 "Економіка підприємства"), 072 "Фінанси, банківська справа та стражування" (5.03050801 "Фінанси і кредит"), 071 "Облік і оподаткування" (5.03050901 "Бухгалтерський облік")113 "Прикладна математика" (5.04030101 "Прикладна математика"), 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (5.05010201 "Обслуговуваня програмних систем і комплексів") та 123 "Комп'ютерна інженерія" (5.05010201 "Обслуговуваня комп'ютерних систем і мереж").

З метою найкращого впровадження навчального процесу використовуються навчальні площі та об'єкти соціальної інфраструктури ЧНУ ім. Юрія Федьковича. За коледжем закріплені місця для поселення студентів у гуртожиток.

Після закінчення коледжу наші випускники отримують можливість продовжити навчання на 3-му курсі університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за відповідним напрямом підготовки.

Підсумовуючи сказане, ми звертаємося до потенційних абітурієнтів і запрошуємо до навчання у Коледжі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Викладацький склад Коледжу зробить все можливе  для того, щоб наші студенти мали високий рівень знань і були конкурентноспроможними на сучасному ринку праці.