Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

«Жінка – рушійна сила наукового прогресу»

   Час перед педагогом ставить завдання не тільки надати студенту основні теоретичні знання, але й виховати особистість і навчити вижити у цьому світі. Одного підручника для цього замало…

   За ініціативи викладача Природничого відділення коледжу, Кобильник Лесі Анатоліївни, 4 квітня 2019 року було проведено студентську математичну конференцію «Жінка – рушійна сила наукового прогресу».

   В рамках роботи конференції працювали 5 секцій за такими  напрямками:

  1. Внесок у розвиток математики як науки видатними жінками Давнього світу.
  2. Наукова спадщина жінок Середньовіччя.
  3. Математичний здобуток жінок-вчених ХІХ - ХХст.
  4. Математичні інтереси жінок-вчених України.
  5. Вчені – жінки українського походження в умовах міжнародного наукового простору.

   Завданням даного заходу було підвищити мотивацію та інтерес студентів до навчальної діяльності, до пізнання дійсності та самих себе; сприяти вихованню самодисципліни та самоорганізації, розкриттю внутрішнього потенціалу; розвитку  логічного та творчого мислення, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі; а також  формувати навики індивідуальної  роботи та роботи в команді, вміти нести відповідальність за результат власної праці і виховувати почуття патріотизму та гордості за свою Батьківщину.

   Особливість конференції полягає в тому, що вона присвячена  науковим здобуткам  саме жінок – вчених різних епох та країн світу, звичайно, особливу увагу приділено українським математичним досягненням минулого і сьогодення.

   В роботі наукового заходу взяли участь студенти 1-го курсу. Широта наукових  інтересів  та досягнень жінок-математиків знайшла  відображення в підготовлених студентами доповідях. Актуальність проблематики, яка обговорювалась на конференції,  викликала великий інтерес та жваву дискусію серед учасників заходу. Обрана тема стала плідним підґрунтям для  обміну думками з приводу чи важливим є вивчення математики для сучасної людини і чи варто саме жінкам займатися наукою, математикою зокрема.

   Заключне слово було надано методисту Білокрилій Ользі Яківні, яка висловила свої думки та враження з приводу такої події, а також побажання щодо подальшої співпраці.

   Приємно зазначити, що навіть по закінченню конференції відчувалася тепла дружня атмосфера, оскільки студенти не поспішали розходитись, а продовжували ділитися враженнями, емоційно дискутували і шуткували.