Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

   У період з 05 грудня по 12 грудня 2022 року, за ініціативи циклової комісії правничих дисциплін, у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» проведено тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини.

  Заходи, проведені під час відзначення тижня права  мали на меті підвищити рівень правової культури студентів, а також забезпечити поінформованість про конституційні права та обов'язки особи, можливості їх реалізації та захисту, зокрема:

  7 грудня 2022 року в рамках вивчення дисципліни «Правознавство» на практичному занятті викладачем Докаш О.Ю. була змодерована симуляційна гра «Активна громадянська позиція» зі студентами 1-го курсу спеціальності «Право».

  Оскільки рольові та симуляційні ігри вдало поєднують в собі всі важливі аспекти навчання та виховання, в практиці навчання формується світогляд, толерантність, демократизм та інші важливі якості особистості. Певна теоретична основа для гри була закладена на попередніх лекціях з правознавства.

  Метою гри виступала організація навчальної діяльності студентів на самостійне  вирішення проблем, які виникають в процесі гри та прийняття оптимальних рішень в ході проблемної ситуації. Студенти, беручи участь в грі через конкретні ролі, оволодівають певними знаннями і практичними навиками, які необхідні громадянину для повноцінної участі в суспільно-політичному житті суспільства. Одночасно відпрацьовується конкретне особисте бачення тих чи інших теоретичних і практичних сторін виборів.

    08 грудня 2022 року Ніною Сергіївною Попельницькою було проведено тематичну лекцію на тему: «Людина – найвища соціальна цінність» для студентів 2-го курсу спеціальності "Право".

  Насамперед викладачем було відзначено, що 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини, оскільки саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Цим документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

  На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 8 грудня 2022 року на 3-му курсі Світланою Лазарівною Флорескул-Світовою з метою поглиблення знань студентів, підвищення юридичної грамотності і правової свідомості, формування високої правової культури та виховання поваги до законодавства України проведено інтелектуальну гру «Феміда». Під час гри студенти продемонстрували свої знання, логічне мислення та кмітливість.

  9 грудня - Альоною Дмитрівною Доманчук проведено засідання круглого столу на тему: «Організаційно-правові засади функціонування правоохоронних органів України». Також  Альоною Дмитрівною проведено тематичний діалог на тему:  «Конституційний суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції». В ході бесіди обговорено повноваження Конституційного Суду України; статус судді Конституційного Суду України; правові основи конституційного подання, конституційного звернення та конституційної скарги; особливості відкриття конституційного провадження та розгляду справ у Конституційному Суді України.

   Для студентів економічного відділення А.Д. Доманчук провела вікторину на тему: «Система судоустрою України», завдяки якій визначено рівень обізнаності студентів щодо функціонування судової системи в Україні. Під час проведення вікторини обговорено порядок здійснення правосуддя в Україні, правові основи діяльності Місцевих загальних судів в Україні, Апеляційних судів як судів апеляційної інстанції, Вищих спеціалізованих судів як судів першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ, Верховного Суду України як найвищого суду у системі судоустрою України.

  Викладач циклової комісії правничих дисциплін Володимир Іванович Молдован організував і провів виховний захід у форматі відкритої лекції на тему «Домашнє насильство: проблема та шляхи її вирішення в Україні та світі» для студентів 3-го та 4-го курсів юридичного відділення.

   Дане відкрите заняття проходило в рамках не тільки тижня права, який проводиться у коледжі з нагоди Міжнародного дня прав людини, а й міжнародної акції «16 днів проти насильства»,  яка проводиться щорічно із кінця листопада до середини грудня в усьому світі з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

   Завершили відзначення тижня права відвідуванням студентами юридичного відділення ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича» молодіжного конгресу «Кава з правником», який відбувся 12 грудня 2022 року у приміщенні юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в аудиторії Ганса Гросса.

  У роботі конгресу взяли участь Євген Крук, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України; Дорел Фроня, стратегічний радник з питань митної політики Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, заступник міністра юстиції Румунії (2007-2008 р.р.), віце-президент Національного агентства з питань фіскального адміністрування, голова Національного митного управління (заступник державного секретаря) (2012-2013; 2016-2017 р.р.); Олег Анісімов, PhD, суддя-спікер Чернівецького окружного адміністративного суду; Інна Осіпова, приватний нотаріус Чернівецького нотаріального округу; Наталя Волкова, адвокат, медіатор ГО «Агенція медіації та діалогу Чернівецької області» та Галина Жаровська, докторка юридичних наук, завідувачка кафедри кримінального права.

  Під час заходу між слухачами та спікерами розпочався жвавий діалог, який, на перший погляд стосувався буденних питань: як подолати корупцію? якими рисами повинен володіти сучасний юрист? яка професія престижніша: прокурор, адвокат чи нотаріус? Ці та багато інших питань шановні спікери обговорювали і між собою. На прикладах із власної практичної діяльності вони зробили загальний висновок про те, що яка б юридична професія не була обрана майбутніми правниками, вони повинні постійно самовдосконалюватись, вивчати іноземні мови, захищати та відстоювати права та свободи осіб, які опинились у скрутній ситуації. І постійно робити ціннісний вибір, який завжди повинен максимально повно відповідати тій конкретній ситуації, у якій вони виконуватимуть свої професійні обов’язки з додержанням етичних правил поведінки та чинного законодавства.