Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Комп'ютерна інженерія

paren s noutbukom  

   В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті пройшли глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Неприйняття можливостей, що пропонує інформаційна революція – означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

   Випускник спеціальності 113 Комп’ютерна інженерія – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

 Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Комп'ютерна електроніка;
• Теорія інформації та кодування;
• Основи конструювання обчислювальної техніки;
• Теорія електричних кіл;
• Інженерна графіка;
• Програмування мовою Сі;
• Алгоритми та методи обчислень;
• Теорія ймовірностей та математична статистика;
• Прикладна теорія цифрових автоматів;
• Програмне забезпечення;
• Мікросхемотехніка;
• Периферійні пристрої;
• Електрорадіовимірювання;
• Системне програмування;
• Мікропроцесорні системи;
• Технічне обслуговування ЕОМ;
• Основи метрології, стандартизації та взаємозамінюваності. 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
• Технік-програміст;
• Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
• Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
• Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
• Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
• Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
• Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
• Оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;
• Монтажник електронного устаткування;
• Майстер з ремонту приладів та апаратури;
• Технік обчислювального (інформаційного) центру;
• Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
• Консультант з програмного забезпечення;
• Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Банківські установи;
• Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
• Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
• Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
• Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
• Наукові інститути і установи.