Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Комп'ютерні науки

KNIT

     Сьогодні важко уявити собі життя без комп'ютерів. Темпи розвитку комп'ютерних технологій вражають. Ми є свідками справжньої комп'ютерної революції! Комп'ютерні технології, які з'явилися у середині 20-го століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

    XXI століття – доба широкого впровадження інформаційних і комп'ютерно-інтегрованих технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток комп'ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах різних форм власності з використанням інформаційних технологій. Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише у нас, але й в усіх країнах світу відчувається великий дефіцит спеціалістів цієї галузі. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки  це міжгалузевий напрямок підготовки, призначений для інноваційної діяльності з розроблення теоретичних основ та інструментальних програмних засобів реалізації задач розробки, інтелектуалізації, інтеграції, автоматизації та управління складними розподіленими системами, мережами, організаціями, технологічними, соціальними та бізнес-процесами.
     Об'єктами професійної діяльності випускника спеціальності 122 Комп’ютерні науки є: обробка даних, бази даних та знань; налаштування та супровід програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж; створення програмного забезпечення, у тому числі, у сфері Інтернет технологій, проектування інтерфейсів; захист інформації в комп’ютерних системах і мережах, надання консультацій в сфері інформаційних технологій.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Алгоритмізація та програмування;
• Об'єктно-орієнтоване програмування;
• Технологія захисту інформації;
• Основи баз даних і знань;
• Технології програмування та створення програмних продуктів;
• Інструментальні засоби візуального програмування;
• Web-технології та Web-дизайн;
• Системне програмне забезпечення і операційні системи;
• Автоматизовані системи обробки інформації;
• Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій;
• Проектування автоматизованих інформаційних систем;
• Моделювання та прогнозування стану довкілля;
• Архітектура комп’ютерів;
• Основи електроніки та електротехніки;
• Комп’ютерні мережі;
• Комп’ютерна схемотехніка;
• Комп’ютерна графіка.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Аналітик комп’ютерних систем;
• Аналітик еколого-економічних систем;
• Аналітик бізнес-процесів (бізнес-аналітик);
• Програміст бізнес-додатків,
• Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
• Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
• Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
• Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
• Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
• Оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
• Консультант з програмного забезпечення.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Банківські установи;
• Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
• Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
• Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
• Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
• Наукові інститути і установи.