Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Облік і оподаткування

professions   

   Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

   Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність 071 Облік і оподаткування – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

   Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

   Під час навчання на освітньо-професійній програмі “Облік і оподаткування” спеціальності 071 Облік і оподаткування студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Бухгалтерський облік;
• Фінансовий та податковий облік;
• Податкова система;
• Облік в галузях економіки;
• Аудит;
• Фінанси;
• Гроші та кредит;
• Економіка підприємства;
• Економічний аналіз;
• Статистика;
• Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні.
 

 Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Бухгалтер;
• Асистент бухгалтера-експерта;
• Касир-експерт;
• Ревізор;
• Інспектор;
• Інспектор з інвентаризації;
• Інспектор-ревізор;
• Інспектор податкової служби;
• Державний податковий інспектор;
• Ревізор-інспектор податковий;
• Інші технічні фахівці в галузі управління.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Бухгалтерії установ різних форм власності;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Аудиторські компанії;
• Державна фінансова інспекція;
• Державний пенсійний фонд;
• Державне казначейство;
• Консалтингові компанії;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.