Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Прикладна математика

mat

      Майже всі, у кого є навики роботи на комп’ютері, люблять грати в комп’ютерні ігри. Але мало хто замислюється над тим, як досягається об’ємність зображення на екрані, за рахунок чого ми можемо розглядати предмет з усіх боків як у реальному житті, розгулювати по лабіринтах віртуального замку. Без математики все це було б неможливим.

   За допомогою прикладної математики ми можемо зробити видимими на екрані дисплея, наприклад, такі процеси, як розповсюдження електромагнітних хвиль у різних середовищах, роботу внутрішніх органів людини. Навіть прогноз погоди неможливо зробити без фахівців з прикладної математики. Саме освітньо-професійна програма "Прикладна математика" спеціальності 113 Прикладна математика забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасному уявленню про вимоги, що висуваються до спеціалістів з інформаційних технологій.

   Випускник спеціальності 113 Прикладна математика підготовлений до діяльності, що вимагає поглибленої фундаментальної і професійної підготовки, у тому числі до науково-дослідної роботи в областях, що використовують методи прикладної математики і комп’ютерні технології; створення і використання математичних моделей процесів і об’єктів; розробки та застосування сучасних математичних методів та програмного забезпечення для вирішення завдань науки, техніки, економіки та управління; використання інформаційних технологій у проектно-конструкторської, управлінської та фінансової діяльності. Обґрунтованість і глибина підготовки в галузі прикладної математики дозволяє випускникам успішно займатися дослідженнями в різних областях математичного моделювання та інформаційних технологій для вдосконалення управління і підвищення ефективності бізнесу, дослідження та створення логістичних систем зв’язку.

   Отже, математика плюс комп’ютер – це і складає суть підготовки за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” спеціальності 113 Прикладна математика. Вивчивши необхідні дисципліни, ви зможете застосувати свої знання і навики в будь-якій сфері людської діяльності.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Математичний аналіз;
• Теорія ймовірності та математична статистика;
• Чисельні методи;
• Дискретна математика;
• Диференціальні рівняння;
• Рівняння математичної фізики;
• Методи оптимізації та дослідження операцій;
• Мова програмування Сі;
• Програмне забезпечення;
• Спеціалізовані мови програмування;
• Об'єктно-зорієнтоване програмування;
• Системне програмування;
• Комп'ютерна графіка;
• Бази даних;
• Операційні системи;
• Обчислювальні системи, мережі та комп'ютерні комунікації;
• Ресурси і сервіси мережі Internet;
• Моделювання еколого-економічних і соціальних процесів;
• Основи менеджменту та маркетингу;
• Основи економічних теорій.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
• Технік-програміст;
• Керівник робочих груп фірм по розробці математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
• Керівник відділу комп'ютерних технологій в корпоративних системах;
• Адміністратор бази даних.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Банківські установи;
• Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
• Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
• Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
• Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
• Наукові інститути і установи.