Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійних програм
за якими здійснюється підготовка фахового молодшого бакалавра
у Відокремленому структурному підрозділі
"Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича"


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП Облік і оподаткування
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП Право


ПРИРОДНИЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП Прикладна математика
ОПП Комп'ютерні науки
ОПП Комп'ютерна інженерія