Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійних програм за якими здійснюється підготовка фахового молодшого бакалавра у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП "Облік і оподаткування"
ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування"
ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП "Право"


ПРИРОДНИЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП "Прикладна математика"
ОПП "Комп'ютерні науки"
ОПП "Комп'ютерна інженерія"