Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Громадське здоров'я
   9. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Інтегровані пакети прикладних програм
   2. Організація баз даних
   3. Комп'ютерне проєктування
   4. Операційні системи
   5. Програмування Ч.1. Алгоритмізація та програмування
   6. Програмування Ч.2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   7. Програмування Ч.3. Спеціалізовані мови програмування
   8. Системне програмування
   9. Архітектура комп'ютерів
   10. Комп'ютерна логічка Ч.1. Комп'ютерна арифметика
   11. Комп'ютерна логічка Ч.2. Прикладна теорія цифрових автоматів.
   12. Комп'ютерна логічка Ч.3. Теорія інформації та кодування.
   13. Комп'ютерна електроніка
   14. Математична статистика
   15. Вища математика
   16. Дискретна математика
   17. Теорія ймовірності
   18. Фізика
   19. Комп'ютерні системи та мережі
   20. Комп'ютерна схемотехніка
   21. Інженерна та комп'ютерна графіка
   22. Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж
   23. Курсова робота
   24. Кваліфікаційна робота

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ


   1. Навчальна практика з програмування
   2. Навчальна практика
   3. Виробнича практика
   4. Переддипломна практика

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 English for Life [Англійська для життя] (Н.Д. Добровольська)  
   2.
 Popular Life Hacks in English [Популярні лайфхаки англійської мови] (І.В. Марку)  
   3.
 Етика (І.В. Пержун)
   4. Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   5. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   6. Основи START-UP (О.І. Луган)
   7. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   8. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   9. Маржинальна торгівля (О.І. Луган)
   10. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   11. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   12. Практичний спічрайтинг та риторика (І.В. Гудзик)
   13. Психологія (А.В. Кушнір)
   14. Релігієзнавство (І.В. Пержун)
   15. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   16. Страхові послуги (Ю.В. Семенюк)
   17. Фінансова грамотність (А.М. Томашевська)
   18. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   2. Обчислювальний інтелект (О.Ю. Тащук)
   3. Основи інтернету речей (О.Ю. Тащук)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Основи кібербезпеки (Х.В. Мельничук)
   6. Основи програмування ігор (Т.О. Гуцул)
   7. Програмування баз даних та знань (Ю.В. Луцюк)
   8. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   9. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)
   10. Web-технології та web-дизайн (В.В. Коропецький)


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ІЗ ЗАГАЛЬНООУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ