Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Програмування Ч.1. Алгоритмізація та програмування
   2. Програмування Ч.2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Інтегровані пакети прикладних програм
   4. Операційні системи
   5. Комп'ютерне проєктування
   6. Комп'ютерна логічка Ч.1. Комп'ютерна арифметика
   7. Комп'ютерна логічка Ч.2. Прикладна теорія цифрових автоматів.
   8. Комп'ютерна логічка Ч.3. Теорія інформації та кодування.
   9. Математична статистика
   10. Вища математика
   11. Дискретна математика
   12. Фізика
   13. Комп'ютерні системи та мережі
   14. Комп'ютерна схемотехніка
   15. Інженерна та комп'ютерна графіка
   16. Навчальна практика з програмування
   17. Навчальна практика
   18. Виробнича практика
   19. Переддипломна практика
   20. Курсова робота
   21. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Громадське здоров'я

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Теорія ймовірності
   2. Організація баз даних
   3. Архітектура комп'ютерів
   4. Комп'ютерна електроніка
   5. Системне програмування
   6. Програмування Ч.3. Спеціалізовані мови програмування
   7. Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 English for Life [Англійська для життя] (Н.Д. Добровольська)  
   2.
 Popular Life Hacks in English [Популярні лайфхаки англійської мови] (І.В. Марку)  
   3.
 Етика (І.В. Пержун)
   4. Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   5. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   6. Основи START-UP (О.І. Луган)
   7. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   8. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   9. Маржинальна торгівля (О.І. Луган)
   10. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   11. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   12. Практичний спічрайтинг та риторика (І.В. Гудзик)
   13. Психологія (А.В. Кушнір)
   14. Релігієзнавство (І.В. Пержун)
   15. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   16. Страхові послуги (Ю.В. Семенюк)
   17. Фінансова грамотність (А.М. Томашевська)
   18. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   2. Обчислювальний інтелект (О.Ю. Тащук)
   3. Основи інтернету речей (О.Ю. Тащук)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Основи кібербезпеки (Х.В. Мельничук)
   6. Програмування баз даних та знань (Ю.В. Луцюк)
   7. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   8. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)
   9. Web-технології та web-дизайн (В.В. Коропецький)