Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Програмування Ч.1. Алгоритмізація та програмування
   2. Програмування Ч.2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Інтегровані пакети прикладних програм
   4. Операційні системи
   5. Комп'ютерне проєктування
   6. Комп'ютерна логічка Ч.1. Комп'ютерна арифметика
   7. Комп'ютерна логічка Ч.2. Прикладна теорія цифрових автоматів.
   8. Комп'ютерна логічка Ч.3. Теорія інформації та кодування.
   9. Математична статистика
   10. Вища математика
   11. Дискретна математика
   12. Фізика
   13. Комп'ютерні системи та мережі
   14. Комп'ютерна схемотехніка
   15. Інженерна та комп'ютерна графіка
   16. Навчальна практика з програмування
   17. Навчальна практика
   18. Виробнича практика
   19. Переддипломна практика
   20. Курсова робота
   21. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Громадське здоров'я

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Теорія ймовірності
   2. Організація баз даних
   3. Архітектура комп'ютерів
   4. Комп'ютерна електроніка
   5. Системне програмування
   6. Програмування Ч.3. Спеціалізовані мови програмування
   7. Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Англійська для життя [English for life] (Н.Д. Добровольська)  
   2.
 Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   3. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   4. Основи START-UP (О.І. Луган)
   5. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   6. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   7. Мистецтво добра (І.В. Пержун)
   8. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   9. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   10. Психологія (А.В. Кушнір)
   11. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   12. Фінансова грамотність (А.В. Марич)
   13. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Основи кібербезпеки (О.В. Букурос, Х.В. Мельничук)
   2. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   3. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Програмування баз даних та знань (Ю.В. Луцюк)
   6. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)