Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Соціологія
   3. Основи екології
   4. Основи правознавства
   5. Економічна теорія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Основи філософських знань
   9. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Інтегровані пакети прикладних програм
   2. Комп'ютерне проєктування
   3. Математична статистика
   4. Фізика
   5. Програмування. Ч.1. Алгоритмізація та програмування
   6. Програмування. Ч.2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   7. Програмування. Ч.3. Спеціалізовані мови програмування
   8. Вища математика
   9. Дискретна математика
   10. Організація баз даних
   11. Комп'ютерна графіка
   12. Операційні системи
   13. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
   14. Комп'ютерні мережі
   15. Технологія створення програмних продуктів
   16. Технологія захисту інформації
   17. Web-технології та web-дизайн. Ч.1. Frontend
   18. Web-технології та web-дизайн. Ч.2. Розробка клієнт-серверних застосувань
   19. Web-технології та web-дизайн. Ч.3. Web-програмування
   20. Тестування та адміністрування програмних систем та комплексів
   21. Математичні методи дослідження операцій
   22. Економіка та основи ІТ-бізнесу
   23. Курсова робота
   24. Кваліфікаційна робота

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ


   1. Навчальна практика з програмування
   2. Навчальна практика
   3. Виробнича практика
   4. Переддипломна практика

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 English for Life [Англійська для життя] (Н.Д. Добровольська)
   2. Popular Life Hacks in English [Популярні лайфхаки англійської мови] (І.В. Марку) 
   3. Етика (І.В. Пержун)
   4. Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   5. Маржинальна торгівля  (О.І. Луган)
   6. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   7. Основи START-UP (О.І. Луган)
   8. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   9. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   10. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   11. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   12. Практичний спічрайтинг та риторика (І.В. Гудзик)
   13. Психологія (А.В. Кушнір)
   14. Релігієзнавство (І.В. Пержун)
   15. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   16. Страхові послуги (Ю.В. Семенюк)
   17. Фінансова грамотність (А.М. Томашевська)
   18. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   2. Обчислювальний інтелект (О.Ю. Тащук)
   3. Основи інтернету речей (О.Ю. Тащук)
   4. Основи програмування ігор (Т.О. Гуцул)
   5. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   6. Основи кібербезпеки (Х.В. Мельничук)
   7. Програмування баз даних (Ю.В. Луцюк)
   8. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   9. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)
   10. Управління IT-проєктами (Ю.В. Луцюк)


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ІЗ ЗАГАЛЬНООУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ