Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Алгоритмізація та програмування
   2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Web-програмування
   4. Інтегровані пакети прикладних програм
   5. Операційні системи
   6. Комп'ютерне проєктування
   7. Комп'ютерна графіка
   8. Математична статистика
   9. Вища математика
   10. Дискретна математика
   11. Математичні методи дослідження операцій
   12. Фізика
   13. Технологія захисту інформації
   14. Технологія створення програмних продуктів
   15. Тестування та адміністрування програмних систем та комплексів
   16. Розробка клієнт-серверних застосувань
   17. Навчальна практика з програмування
   18. Навчальна практика
   19. Виробнича практика
   20. Переддипломна практика
   21. Курсова робота
   22. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Основи філософських знань

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Організація баз даних
   2. Економіка та основи ІТ-бізнесу
   3. Комп'ютерні мережі
   4. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
   5. Спеціалізовані мови програмування
   6. Web-технології та web-дизайн

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 English for Life [Англійська для життя] (Н.Д. Добровольська)
   2. Popular Life Hacks in English [Популярні лайфхаки англійської мови] (І.В. Марку) 
   3. Етика (І.В. Пержун)
   4. Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   5. Маржинальна торгівля  (О.І. Луган)
   6. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   7. Основи START-UP (О.І. Луган)
   8. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   9. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   10. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   11. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   12. Практичний спічрайтинг та риторика (І.В. Гудзик)
   13. Психологія (А.В. Кушнір)
   14. Релігієзнавство (І.В. Пержун)
   15. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   16. Страхові послуги (Ю.В. Семенюк)
   17. Фінансова грамотність (А.М. Томашевська)
   18. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   2. Обчислювальний інтелект (О.Ю. Тащук)
   3. Основи інтернету речей (О.Ю. Тащук)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Основи кібербезпеки (Х.В. Мельничук)
   6. Програмування баз даних (Ю.В. Луцюк)
   7. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   8. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)
   9. Управління IT-проєктами (Ю.В. Луцюк)