Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Історія України
   2. Основи екології
   3. Основи правознавства
   4. Економічна теорія
   5. Соціологія
   6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   8. Фізичне виховання

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Алгоритмізація та програмування
   2. Об'єктно-орієнтоване програмування
   3. Web-програмування
   4. Інтегровані пакети прикладних програм
   5. Операційні системи
   6. Комп'ютерне проєктування
   7. Комп'ютерна графіка
   8. Математична статистика
   9. Вища математика
   10. Дискретна математика
   11. Математичні методи дослідження операцій
   12. Фізика
   13. Технологія захисту інформації
   14. Технологія створення програмних продуктів
   15. Тестування та адміністрування порграмних систем та комплексів
   16. Розробка клієнт-серверних застосувань
   17. Навчальна практика з програмування
   18. Навчальна практика
   19. Виробнича практика
   20. Переддипломна практика
   21. Курсова робота
   22. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Основи філософських знань

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Організація баз даних
   2. Економіка та основи ІТ-бізнесу
   3. Комп'ютерні мережі
   4. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
   5. Спеціалізовані мови програмування

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
   1.
 Англійська для життя. [English for life] (Н.Д. Добровольська)  
   2.
 Історичні постаті в процесах державотворення України (В.Я. Дерев'янчук)
   3. Організація та ведення бізнесу (О.Ю. Докаш)
   4. Основи START-UP (О.І. Луган)
   5. Основи бухгатерського обліку  (С.І. Гнат)
   6. Основи наукових досліджень (М.О. Остапович)
   7. Мистецтво добра (І.В. Пержун)
   8. Міжнародні фінанси (Ю.В. Семенюк)
   9. Правопорушення у сфері авторського права та використання цифрових пристроїв (П.В. Єгоров)
   10. Психологія (А.В. Кушнір)
   11. Ринок фінансових послуг (А.М. Томашевська)
   12. Фінансова грамотність (А.В. Марич)
   13. Фінанси малого бізнесу (А.В. Марич)

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
   1. Основи кібербезпеки (О.В. Букурос, Х.В. Мельничук)
   2. Робототехніка (Д.В. Кондрюк, В.М. Нагорний)
   3. Автоматизовані системи обробки інформації (В.В. Коропецький)
   4. Основи Motion дизайну (І.В. Гудзик)
   5. Програмування баз даних та знань (Ю.В. Луцюк)
   6. Сучасні технології програмування (Ю.В. Луцюк)