Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2. Положення про ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
3. Колективний договір ЧНУ на 2017-2020 рік
4. Стратегічний план розвитку ЧНУ на 2019-2026 роки
5. Концепція розвитку ЧНУ  на 2012-2022 роки
6. Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу в ЧНУ
7. Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти
8. Положення про дирекцію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
9. Положення про відділення ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
10. Положення про циклову комісію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
11. Положення про навчально-методичну лабораторію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
12. Положення про ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
13. Положення про організацію роботи ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ до вступу до ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
14. Положення про стипендіальну комісію ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
15. Правила призначення та виплати стипендій студентам ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
16. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
2. Положення про електронний журнал ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
3. Інструкція з ведення електронного журналу у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
4. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
5. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
6. Положення про порядок реалізації студентами ВСП "Фаховий коледж ЧНУ" права на вибір дисциплін
7. Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
8. Положення про екзаменаційну комісію у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
9. Положення про апеляційні комісії у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
10. Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
11. Положення про індивідуальний графік навчання студентів у ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
12. Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ
13. Положення про моніторинг якості вищої освіти в ЧНУ
14. Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ
15. Положення про виявлення та запобігання плагіату у ЧНУ
16. Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

1. Правила внутрішнього розпорядку ЧНУ
2. Правила внутрішнього розпорядку ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"
3. Положення про куратора ВСП "Фаховий коледж ЧНУ"